Nieuwe concepten

Bureau Stroming onderscheidt zich met innovatieve, in de praktijk uitvoerbare concepten waarin natuur(ontwikkeling) wordt gecombineerd met andere maatschappelijke functies.

Concepten van Stroming

Samen met onze opdrachtgevers bedenken, onderbouwen en verbeelden wij o.a. ‘Levende Rivieren’, ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’, ‘Laagwaterbeheer in Laag Nederland’, ‘Bergen bij de bron’, ‘Levende Grensmaas’, ‘Nieuwe Marken’ en ‘Tijdelijke Natuur’. Stuk voor stuk invloedrijke nieuwe concepten die maatschappelijke thema’s zoals hoogwaterveiligheid, klimaatadaptatie, wonen en verwantwoord landgebruik combineren met natuurontwikkeling. We ontwikkelen ook nieuwe werkwijzen om natuur in de stedelijke omgeving van de grond te krijgen.

Daphne Willems (directeur Stroming): 

Voor mij zijn de Stroming-concepten en projecten Verbinders: verbinders tussen mensen en organisaties, en verbinders tussen (soms schijnbaar tegenstrijdige) inhoudelijke belangen. Die aanpak past perfect bij mij, ik ben een bruggenbouwer. 

Een goed concept volgens Stroming

  • beschrijft een gewenste verandering
  • vangt de gewenste verandering in beeld
  • onderbouwt waarom die verandering gewenst is
  • wordt lokaal gedragen
  • is uitvoerbaar en betaalbaar
  • zet een route uit

Van concept tot landschapsontwerp

We zijn op veel verschillende manieren betrokken bij praktische realisatie van de nieuwe concepten. We denken mee, ontwerpen, helpen beleid formuleren, trekken gebiedsprocessen, voeren berekeningen uit, zoeken nieuwe partners, evalueren, etc. Een paar voorbeelden:

Levende Rivieren

Het in opdracht van het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde concept Levende Rivieren was de inspiratie voor het Ruimte voor de Rivieren programma van Rijkswaterstaat. Bureau Stroming is betrokken bij ontwerp, innovaties, uitvoering, gebiedsprocessen en evaluaties.

Natuurlijke Klimaatbuffers

Het concept Natuurlijke Klimaatbuffers is ontwikkeld voor en met de grote Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties. Vervolgens formuleerden we projecten, waren en zijn betrokken bij de uitvoering en voerden evaluaties uit, waaronder een in samenwerking met het PBL.

Grensmaas

Bureau Stroming kreeg van provincie Limburg opdracht om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in relatie tot maatschappelijk verantwoordelijke grindwinning te onderzoeken. Hieruit kwam het Grensmaasplan voort en dit was de basis voor alle verdere planvorming. Inmiddels is de hoogwaterveiligheid op het gewenste niveau en meer dan 1000 hectare nieuwe, vrij toegankelijke natuur aangelegd of in aanleg.

Alphons van Winden (directeur Stroming):

Eind jaren '80 kreeg Stroming de opdracht om het Grensmaas concept te ontwikkelen. Nog wekelijks ben ik betrokken bij kleine ontwerpaanpassingen, overleggen met omwonenden, de oplevering van gebieden en het maken van de Eind- en Beheerplannen. 

Tijdelijke Natuur

Het concept Tijdelijke Natuur is in samenwerking met Ark Natuur ontwikkeld voor het Ministerie van LNV en InnovatieNetwerk. We begeleiden haalbaarheidsstudies, schreven de Beleidslijn Tijdelijke Natuur, trokken de GreenDeal Tijdelijke Natuur en stelden de Gedragscode Tijdelijke Natuur op. Momenteel coördineren we het werkprogramma voor stichting Tijdelijke Natuur en voeren opdrachten uit voor provincies. Tijdelijke Natuur sloeg aan met meer dan 50 terreinen met een gezamenlijk oppervlak van bijna 4000 hectare. 

de Nieuwste Stroming concepten

Spannende nieuwe concepten die nog niet, of slechts op beperkte schaal, zijn gerealiseerd zijn:

  • Nieuwe Marken: er is één Nieuwe Marke gerealiseerd en op verschillende plekken is interesse in toepassing van dit concept.
  • Permanente Oostelijke Aanvoer: een slimmere manier om  Laag-Nederland in tijden van droogte van voldoende zoet water te voorzien.
  • Circulaire Landschappen: een innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling om landschap, natuur en economie in samenhang op een hoger plan te brengen.

Jos de Bijl (directeur Stroming)

De combinatie van conceptontwikkeling en realisatie in de praktijk vind ik enorm aantrekkelijk en was voor mij reden om over te stappen naar Bureau Stroming.