Natuurpark Rodebach / Roode Beek

In de komende 5 tot 10 jaar ontstaat een grensoverschrijdend natuurgebied in de Limburgse gemeente Onderbanken en de Nordrhein Westfalische gemeente Gangelt. Het 700 hectare grote gebied dankt zijn naam aan de twee beken die er samenkomen: de Nederlandse Roode Beek en de Duitse Rodebach.

Herstel moerasvorming

De dalen van de Roode Beek en de Rodebach waren vroeger een uitgestrekt moeras. Dit is in het midden van de 20e eeuw drooggelegd. Herstel van de moerasvorming vormt hier in ieder geval een deel van de "genius of the place". Door herstel van de beken zal langs de randen van het dal kwelwater aan de oppervlakte komen, waarin zich een elzenbroekbos zal vormen. In de afvoerloze laagtes vormen zich poelen die permanent water bevatten - daarin zal laagveen ontstaan. Langs de beek is het water voedselrijk en zijn er grote peilfluctuaties, hier zal zich een halfopen landschap met elzen en wilgen vormen.

Ontwikkeling grote natuurkern

Het dal van de Roode Beek/Rodebach zal zich uiteindelijk ontwikkelen tot een grote natuurkern op de grens van Nederland en Duitsland. Voor de natuur maar ook de recreant is het belangrijk dat dit gebied verbonden wordt met andere aantrekkelijke gebieden in de omgeving.

report
Natuurpark Rodebach / Roode Beek
Bureau h p projectpromoties (opdrachtgever namens alle partijen van de begeleidingsgroep), Gemeente Onderbanken, egg Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, nabu Ortsgruppe Gangelt, WaterschapNL, Untere WasserBeh├Ârde, Untere Landschafsbeh├Ârde, ZuiveringschapNL.
Auteurs
Alphons Van Winden, Wim Braakhekke, Willem Overmars & Gijs Kurstjens
Jaar van uitgave