Werkwijze en visie

De kern van het werk van Stroming is het verbinden van mensen met toegankelijke bestaande of te ontwikkelen natuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van maatschappelijke en/of economische 'drivers' zoals stedelijke ontwikkeling, grondstoffenwinning en klimaatadaptatie.

uitgangspunten stroming

 • We verbinden toegankelijke bestaande of te ontwikkelen natuur met mensen en maatschappelijke en economische 'drivers'.
 • We gaan uit van de sociale en ecologische 'genius of the place'.
 • We maken gebruik van natuurlijke processen als basis voor ontwikkelingen.
 • We bedenken praktische en innovatieve oplossingen.
 • We zetten een probleem (of uitdaging) om in een kans. 

werkzaamheden stroming

 • We bedenken originele en innovatieve oplossingen voor lastige problemen.
 • We hebben veel ervaring op het terrein van de recreatie.
 • We ontwikkelen visies.
 • We leveren prachtige illustraties (tekeningen, foto’s, luchtbeelden).
 • We faciliteren lastige processen.
 • We geven presentaties en schrijven essays en artikelen.
 • We doen ecologisch onderzoek en ecologische begeleiding van projecten.

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

Stroming combineert:

 • inhoudelijke en gebiedskennis
 • kennis en gevoel voor processen
 • bezieling/passie
 • innovatief vermogen
 • ervaring
 • eigenzinnigheid/eigenwijsheid

Stroming kan op alle vlakken adequaat acteren: inhoud, proces en netwerk. Dat is de toegevoegde waarde van Stroming. Stroming denkt mee, weet de vorm en inhoud juist te leveren, lastige processen vlot te trekken en zaken voor elkaar te krijgen. De mensen van Stroming zijn heel gedreven. Ze gaan voor hun ideaal, doen het vanuit hun hart. En dat is te zien. 

Zie ook bij opdrachtgevers

Privacy

Stroming BV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In onze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.