Levende Grensmaas

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw groeide in Limburg de maatschappelijke weerstand tegen de grootschalige winning van grind, die resulteert in grote diepe plassen. Daarom besloot de provincie Limburg in 1989 tot afbouw van de grindwinning op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Bureau Stroming kreeg opdracht om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in relatie tot grindwinning te onderzoeken. Hieruit kwam het Grensmaasplan voort en dit is de basis geweest voor alle verdere planvorming.

hoogwaterbescherming een feit

Op 24 oktober 2017 - ruim 20 jaar na de overstromingen van 1993 en 1995 - is de hoogwaterbescherming bereikt. Limburg is er veiliger op geworden. Bij gelijke waterafvoeren als tijdens de rampzalige kerstdagen van 1993 houden tienduizenden bewoners in dorpen en steden de Maas nu buiten de deur. Hier is te lezen dat de Grensmaas zich ook als een grindrivier gedraagt. 

Doelstellingen

  • Grootschalige natuurontwikkeling en ecologisch herstel van de rivier, in een nieuw natuurgebied van minimaal 1000 hectare.
  • Winning van grind voor de nationale grindbehoefte.

Na de overstromingen van 1993 en 1995 kwam daar een derde doelstelling bij:

  • Beperking van de wateroverlast, gericht op een bescherming tegen een waterstand die met een kans van eens in de 250 jaar optreedt.

Aantrekkelijk landschap

De verdere planontwikkeling is in handen van De Maaswerken, een Projectorganisatie waarin het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en de Provincie Limburg samenwerken.

Als langgerekt natuurgebied zal de Grensmaas de kwaliteit van leven voor duizenden mensen verbeteren, omdat ze er op loop- en fietsafstand een aantrekkelijk landschap bij krijgen. Deze rustige recreatie geeft tevens een economische impuls aan de dorpjes langs de Grensmaas. Het natuurgebied dat na de winning ontstaat wordt beheerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Verdere betrokkenheid

Vanaf 2016 is Stroming betrokken bij verschillende optimalisaties Dat gebeurt zowel in opdracht van Consortium Grensmaas als van Natuurmonumenten. Daarnaast wordt in opdracht van Consortium Grensmaas, i.s.m. bewoners en de eindbeheerders, gewerkt aan Beheer- en Eindplannen voor verschillende locaties. Deze plannen worden opgeleverd aan de Provincie Limburg. 

Op 12 november 2020 won het project de prijs Het zonnetje, als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland.