Recreatieplas Itteren

De overheid en het Consortium Grensmaas zijn in het kader van het Grensmaasproject overeengekomen dat in de omgeving van Itteren een nieuwe recreatievijver aangelegd kan worden. De nieuwe vijver vervangt  de oude visvijver in de Itterense weerd, die na de grindwinning aldaar niet meer bruikbaar is.

Van visvijver tot recreatievijver

Consortium Grensmaas heeft in de loop van 2012 samen met de bewonersgroepen uit Itteren en Borgharen, de gemeente Maastricht en de Vereniging Visstandverbetering Maas de locatie direct ten zuiden van Itteren als voorkeurslocatie geselecteerd uit een zestal mogelijke locaties. Tijdens de gesprekken is besloten dat de vijver een breder doel dient dan alleen de sportvisserij. Daarom wordt in het vervolg gesproken over een recreatievijver. De oevers en de directe omgeving van de recreatievijver krijgen een zo natuurlijk mogelijk beheer. In dit eindplan zijn een voorstel voor de inrichting en het beheer uitgewerkt. 

Inmiddels ...

De plankaart en de toelichting op het ontwerp zijn gebruikt om de vergunningaanvragen -en bestemmingsplanwijziging te begeleiden. Inmiddels is de recreatievijver aangelegd en in gebruik.

Nieuwe concepten
report
Eindplan Recreatieplas Itteren
Auteurs
Els Otterman, Alphons van Winden & Peter Veldt
Jaar van uitgave
impressions