Beken

Veel beken krijgen de laatste jaren weer een natuurlijker loop. Dat is goed voor de ecologie, want er ontstaan veel verschillende biotopen en natuurgebieden worden weer verbonden. Het is bovendien aantrekkelijk voor omwonenden en recreanten, want een natuurlijkere beek ziet er veel mooier uit. En er zijn meer voordelen. Zo zijn natuurlijke beekdalen beter in staat de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, omdat het water er minder snel wordt doorgevoerd en er meer ruimte is voor waterberging. En daar bovenop zijn natuurlijke beken ook nog eens beter voor de waterkwaliteit, waarmee wordt bijgedragen aan uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Stroming en beekherstel

Bureau Stroming is al 25 jaar gespecialiseerd in het helpen bereiken van maatschappelijke belangen door middel van het herstel van natuur en natuurlijke processen. Beekherstel is daarvan een goed voorbeeld. Stroming werkt met streefbeelden en illustraties, maakt inrichtingsplannen en adviseert over beheer en onderhoud van beken en beekdalen.

stuwdammen verwijderen

Ook in het buitenland worden veel beken en rivieren hersteld, o.a. door stuwdammen te verwijderen. In een informatief artikel laat Alphons van Winden (Stroming) de vele maatschappelijke voordelen aan bod komen.

Stroming was o.a. betrokken bij de Peelse Loop en de Vierlingsbeek; beekprojecten waar in totaal maar liefst 13 dammen zijn verwijderd.