IJsselmeergebied

Op het eerste gezicht is het IJsselmeergebied een prachtig gebied, maar toch staat het Blauwe Hart van Nederland voor een aantal grote uitdagingen. Het waterpeil is niet natuurlijk, de scheiding tussen land en water is vrijwel overal hard en abrupt, er is sprake van overbevissing, trek van vis tussen zoet en zout en vrijwel niet mogelijk, grote delen van m.n. het Markermeer zijn troebel en er zijn weinig vaardoelen voor recreanten.

Grote ingrepen gepland

Er staan grote ingrepen op stapel zoals de versterking van de Markermeerdijk, Houtribdijk en Afsluitdijk, uitbreiding en ontwikkeling van woonlocaties, zandwinning en windparken. Die projecten kúnnen zo worden uitgevoerd dat er meer natuurlijke habitats komen, een betere waterkwaliteit en meer mogelijkheden voor recreatie. Samen met reeds lopende projecten van groene organisaties  - zoals Markerwadden – en waterschappen kan dat het IJsselmeer omvormen van een “dode bak water” tot het grootste zoetwaternatuurgebied van Europa met volop kansen om daarvan te genieten. Dat betekent wel dat de ontwerpen van al die verschillende projecten vanuit zo’n visie ontwikkeld en gerealiseerd moeten worden en dat uitvoeringscoalities nodig zijn waarin verschillende belangen samen komen.

Stroming gepassioneerd voor herstel

Vanuit deze achtergrond heeft Stroming verschillende visies, plannen en projecten ontwikkeld. Daaronder een plannen voor IJburg, een prijswinnend plan (DUIN) voor een nieuwe woonlocatie bij Almere, een visie op zandwinning in het Markermeer, planvorming voor de Hoornse Hop en portfolio voor ontwikkeling en herstel van het IJsselmeer als geheel.