Advies & onderzoek

Onderbouwde adviezen, evaluaties, gebiedsprocessen, ecologische onderzoeken, vergunningen en ontheffingen aanvragen, projectplannen schrijven, we doen het allemaal.

Stroming adviseert

Stroming voert regelmatig studies uit. Een voorbeeld is het in 2015 gepubliceerde ‘Klimaatverandering, probleem of kans?’. Dat klimaatverandering enorme problemen met zich meebrengt was al duidelijk. In deze studie, die we samen met ARK uitvoerden in opdracht voor BSIK programma Klimaat voor Ruimte, wijzen we ook nadrukkelijk op kansen. Uiteindelijk resulteerde dit in het nieuwe concept Natuurlijke Klimaatbuffers.

Stroming evalueert

We voeren verschillende soorten studies uit. Zoals een planstudie voor KRW-maatregelen in de IJssel. Voor Natuurlijke klimaatbuffers brachten we kosten en baten in beeld. Daarnaast keken we - samen met het Planbureau voor de Leefomgeving – waarom klimaatbuffers ondanks de duidelijke voordelen vaak toch nog moeizaam van de grond komen. Voor Tijdelijke Natuur brachten we in beeld wat 10 jaar Tijdelijke Natuur heeft opgeleverd.

Stroming onderzoekt

Bureau Stroming onderzoekt eerst en adviseert daarna. Bij inrichtingsplannen kijken we naar de cultuurhistorie, de omgeving, wensen van omwonenden en natuurlijk de aanwezige milieufactoren. We gaan uit van 'the genius of the place'; wat maakt de locatie uniek en verdient het benadrukt te worden. Ook bij het ontwikkelen van nieuwe concepten komt veel onderzoek kijken, zoals morfologisch, hydrologisch en ecologisch onderzoek, beleidsanalyses en sociaal-economische en sociaal-culturele aspecten.