Bureau Stroming

Stroming staat aan de basis van invloedrijke nieuwe concepten (o.a. Levende Rivieren, Natuurlijke Klimaatbuffers, Levende Grensmaas en Tijdelijke Natuur) die bijdragen aan een natuurlijker, veiliger en leefbaarder Nederland.

Stroming verbindt mensen met toegankelijke bestaande of te ontwikkelen natuur. Daarbij sluiten we aan bij maatschappelijke en economische 'drivers' zoals watervraagstukken, ruimtelijke transities (landbouw, energie, wonen, grondstoffenwinning), recreatie, klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten.