Cursussen

Bureau Stroming verzorgt op aanvraag in-company cursussen over verschillende onderwerpen. Denk aan een cursus beekherstel voor een waterschap of een cursus Tijdelijke Natuur voor een ecologisch bureau of een gemeente.

Waar nuttig wordt samengewerkt met de volgende partners: