Opdrachtgevers

Stroming krijgt opdrachten van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De opdrachten variëren van het ontwikkelen van visies tot het opstellen, uitwerken en begeleiden van concrete inrichtingsplannen. De brede ervaring van onze medewerkers en vaste netwerkpartners wordt ook ingezet voor internationale opdrachtgevers.

Overheid, bedrijfsleven, groene organisaties en particulieren

Belangrijke opdrachtgevers vanuit de overheid zijn InnovatieNetwerk, Rijkswaterstaat, waterschappen, Staatsbosbeheer, verschillende nationale programma’s (o.a. Klimaat voor Ruimte), provincies en gemeentes.

Voor het bedrijfsleven heeft Stroming verschillende visies opgesteld, o.a. voor de winning van delfstoffen (Over Winnen, Levende rivieren). In opdracht van diverse bedrijven (zoals Consortium Grensmaas) is dit gedachtegoed inmiddels op veel plaatsen in de praktijk gebracht. Daarnaast wordt Stroming in toenemende mate ingeschakeld door landschapsontwikkelaars en recreatieondernemingen.

Vanuit de particuliere hoek zijn natuurbeschermingsorganisaties belangrijke opdrachtgevers, zoals het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en diverse provinciale landschappen. Ook lokale organisaties waaronder bewonersverenigingen maken gebruik van de expertise van Stroming.

Quotes van opdrachtgevers

Francois Verhoeven (Consortium Grensmaas):

"Bureau Stroming etaleert telkens weer passie, verbondenheid en kwaliteit bij de gedaantewisseling van de Grensmaas naar een veiligere en natuurlijke rivier. Bureau Stroming heeft dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de alom geroemde wijze waarop Consortium Grensmaas breed draagvlak heeft verworven voor het project Grensmaas; het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland."

Bas Roels (Wereld Natuur Fonds):

Samenwerken met Bureau Stroming kan ik zeer aanbevelen. Er wordt heel goed meegedacht en werk uit handen genomen. Stroming blinkt voor mij vooral uit in het excellente netwerk dat ze hebben en hoe ze dat, indien niet aanwezig, heel praktisch, snel en gericht op weten te bouwen. De enorme historische kennis (en betrokkenheid) bij de ontwikkeling van het water-natuur-ruimte beleid van het Nederlandse rivieren- en delta gebied is een verademing.

Jeroen ter Brugge (secretaris Federatie Broekpolder):

"Kennis van ecologie, bodem en landschap gecombineerd met een inventieve, inspirerende en verleidelijke ontwerpstijl maken Stroming tot een ideale samenwerkingspartner. Ons burgerinitiatief is iedere keer weer blij verrast en enthousiast over de goed onderbouwde landschapsontwerpen en inrichtingsplannen, waarbij Stroming in staat blijkt richting te geven aan een soms hybride vraagstelling."

Hank Bartelink (LandschappenNL):

"Bureau Stroming spreekt de taal van natuurbeschermers, bedrijven en overheden en slaagt er in deze partijen bij elkaar te brengen. Dat is belangrijk, want de mooiste resultaten worden behaald in samenwerkingen. Bureau Stroming is deskundig, oplossingsgericht en waar nodig onconventioneel. Met deze kwaliteiten heeft Stroming een unieke positie veroverd."

Hans Hilleband (STIRR):

"Bij Stroming is er garantie dat er goed met ons natuurlijk kapitaal wordt omgesprongen. Tegelijkertijd hebben zij oog voor de economische kansen en wat ondernemers wel en niet willen. Dat is een weinig voorkomende combinatie."