Uitvoering

Bureau Stroming is niet primair een ecologisch adviesbureau, maar we zijn zeer ervaren met het uitvoeren van een breed palet aan ecologische onderzoeken. Vaak voor vaste opdrachtgevers die we adviseren over natuurinrichting, gebiedsprocessen, wetgeving en projectuitvoering. We denken constructief mee met de initiatiefnemer en zijn sterk in het bieden van een innovatieve aanpak om lopende processen te helpen stroomlijnen.

Stroming en natuurwetgeving

Stroming voert effectenstudies uit in het kader van natuurwetgeving (bijv. Natuurtoetsen en Passende Beoordelingen), stelt inrichtingsplannen op en schrijft pragmatische ecologische werkprotocollen.

Voor uitvoeringsprojecten verzorgen wij ecologische begeleiding. De initiatiefnemer heeft deze expertise vaak nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wet natuurbescherming. Onze ecoloog Alex Tabak is sinds 2014 werkzaam voor Stroming en heeft een ruime kennis en ervaring van soorten, leefgebieden en ecosystemen.

Stroming en de Waterwet

Ook met de Waterwet hebben we ervaring, o.a. met het opstellen van projectplannen Waterwet. Jos de Bijl werkte vele jaren voor een waterschap en kent de praktijk ook vanuit de opdrachtgever. Alphons van Winden was nauw betrokken bij het herstel van een aantal Limburgse en Brabantse beken, waaronder de Peelse Loop. Als aquatisch ecoloog heeft Bart Reeze ruime ervaring met de KRW.

ons netwerk

Bureau Stroming heeft een klein team. De meeste relevante expertise hebben we in eigen huis, maar vaak werken we samen met andere partijen. Dat kunnen grote adviesbureaus zijn, maar ook zzp’ers, o.a. op het gebied van financiën, bepaalde technische uitvoeringsaspecten, etc. Ons netwerk zetten we ook in als we door drukte een klus voor een vaste opdrachtgever niet zouden kunnen aannemen. Voor de uitvoering van het ecologische werk beschikken we over een netwerk aan ervaren ecologen en kleine bureaus door heel Nederland.