Hoogvliet, wonen aan een getijdenrivier

Bureau Stroming heeft in opdracht van het projectbureau Wijkaanpak Hoogvliet een rapport geschreven over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Groene Gordel rond Hoogvliet. Dit rapport maakt onderdeel uit van het Masterplan "Oevers Oude Maas". Het rapport biedt een aantal oplossingen voor de problemen die hier spelen.

Ontwikkeling van Groene Gordel rond Hoogvliet

Puntsgewijs zijn de oplossingen hieronder aangegeven.

  • Verbinden van de groene gebieden, dit kan de kwaliteit van het gebied voor mens en dier flink opvijzelen.
  • Aansluiten bij stromend water en getij, door deze aansluitingen kan nog sterker dan nu al het geval is benadrukt worden dat Hoogvliet een stad aan het water is.
  • Begrazen, dit is een natuurlijk proces dat in belangrijke mate bijdraagt aan de opbouw van en de variatie in het (rivier)landschap.
  • Vrije toegang, want de behoefte aan recreatie in de natuur, vormt een belangrijke legitimatie voor het ontwikkelen van de Groene Gordel.
  • Rood en groen verweven. Inzet is een optimale verbinding tot stand te brengen tussen woonwijken en de natuurlijke omgeving.