Ruimtegebrek Yangtze estuarium

In november 2008 heeft Bureau Stroming op uitnodiging van WWF China een bezoek gebracht aan Shanghai om advies te geven over de ontwikkeling van het Yangtze estuarium. Door het groeiende gebrek aan ruimte is de Chinese bevolking de wetlands in de monding van deze rivier op grote schaal aan het inpolderen met hoge rigide dammen. Op ingepolderd land worden zo ongeveer 800.000 mensen gehuisvest.

Klimaatbuffer

Wetlands vormen een natuurlijke verdediging tegen hoogtij en stormen. Door erosie en grootschalige inpolderingen gaat deze natuurlijke klimaatbuffer verloren. Een andere zorg is dat de wateraanvoer van de rivier de laatste jaren sterk is gedaald door grootschalige wateronttrekking. Daardoor dringt het zoute zeewater verder de monding binnen.

Werken met de natuur

De uitdaging is om de bewoners van het estuarium te overtuigen van de voordelen van "werken met de natuur". Door in harmonie met de natuur te leven behoud het estuarium haar natuurlijke veerkracht zodat een duurzame toekomst van het estuarium kan worden veiliggesteld.

Door te stoppen met inpolderen kunnen de wetlands zich ontwikkelen tot een robuuste kustverdediging. Daarnaast ondersteunen ze de estuarine ecologie zoals een gezonde vispopulatie die een duurzame visserijsector ten goede zal komen.

De ontwikkeling van binnendijkse natuurgebieden als zoetwater buffer in tijden van droogte vormt een natuurlijke oplossing voor het zoetwaterprobleem. Het gebied wordt daardoor onafhankelijk van aanvoer van zoetwater van buitenaf.

Wereld Tentoonstellingen 2010

Het advies van Stroming is meegenomen in de Yangtze Estuarium Visie die gepresenteerd wordt op de Wereld Tentoonstellingen 2010 in Shanghai.

report
Klimaatbuffer Yangtze estuarium
I.o.v. WWF China
Auteurs
Alphons van Winden & Gerard Litjens
Jaar van uitgave
impressions