Op weg naar een Rijke Delta

Verkenning in opdracht van Leven met Water en InnovatieNetwerk, in samenwerking met het Athena Instituut en Deltaris. De aanleiding voor het project is de observatie dat bij het streven naar herstel van Estuariene Dynamiek in Zeeland, zoals verwoord in Delta in Zicht en begeleid door de Deltaraad, weinig aandacht wordt besteed aan de invloed van de rivieren.

Estuariene dynamiek

De focus van de verkenning richt zich op de vraag of de beperkte realisering van de estuariene dynamiek ontstaat omdat deze tegen de limieten van het huidige waterbeheerssysteem oploopt, en in hoeverre een fundamentele systemische verandering een mogelijke oplossing kan bieden.

Onderzocht is welke remmende mechanismen de huidige fysieke en bestuurlijke systemen uitoefenen op de realisering van estuariene dynamiek. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat er behoefte is aan een integrale visie op de zoetwaterverdeling van heel Nederland, waarin alle functies aan bod komen, om beweging te krijgen in deze complexe materie.

report
Op weg naar een Rijke Delta
Auteurs
Opgesteld door prof.dr. T. de Cock Buning (Athena Instituut), m.m.v. Stroming, RIKZ en WL-Delft
Jaar van uitgave