Laagwaterbeheer in Laag-Nederland

Niet alleen de bescherming tegen overstromingen maar ook het laagwaterbeheer is cruciaal voor Nederland. Door klimaatverandering wordt slim omgaan met droogte alleen maar belangrijker.

Net als hoogwaterbescherming kan laagwaterbeheer een impuls zijn voor ecologisch herstel van watersystemen en meer ruimtelijke kwaliteit.

Deltaprogramma
In het Deltaprogramma wordt op nationaal en regionaal niveau, aandacht besteed aan de zoetwatervoorziening van Nederland. Parallel daaraan hebben Stroming en InnovatieNetwerk zich de vraag gesteld of bij het laagwaterbeheer een vergelijkbaar umdenken mogelijk of zelfs nodig is als enkele decennia geleden bij de hoogwaterbescherming plaatsvond.

Slimme oplossing
In deze rapportage richten we ons op de  watervoorziening van het Groene Hart en Noord-Holland. De watervraag hier  bepaalt namelijk in hoge mate hoe we in de rest van ons land met ons  laagwaterbeheer omgaan. Anders gezegd: als we een slimmere manier vinden om  Laag-Nederland in tijden van droogte van voldoende zoet water te voorzien,  profiteren grote delen van Nederland daarvan. Die slimme oplossing wordt in dit  rapport gepresenteerd en is inmiddels ingebracht in het  Deltaprogramma.

Toenemende steun
In 2017 stuurden Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten een brief aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Tijdens de droge zomer van 2018 groeide de steun voor de zogenaamde POA (Permanente Oostelijke Aanvoer) verder. Een artikel in Waterforum zet de ontwikkelingen netjes op een rijtje. In 2018 en 2019 zijn de kosten en effecten van een POA in Joint Fact Finding studies gedetailleerd in beeld gebracht. 

report
Laagwaterbeheer
In opdracht van en in samenwerking met InnovatieNetwerk
Auteurs
Wim Braakhekke en Alphons van Winden (Deel 1 en bijlagen), i.s.m. Marco Hoogvliet en Ronald Roosjen (Deel 2)
Jaar van uitgave
impressions