Deltas on the move

Deltas zijn dichtbevolkt. Hun vruchtbare bodem, beschikbaarheid van zoet water en de goede mogelijkheden voor transport over zee en naar het binnenland maken ze aantrekkelijke om in te wonen en werken. Het nadeel is hun kwetsbaarheid voor rampen zoals tsunami’s en orkanen. Deze kwetsbaarheid neemt toe als gevolg van de klimaatverandering.

Zachte maatregelen

Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden voor zachte maatregelen in delta’s over de hele wereld. Er worden vier strategiën onderscheiden:

1. fysieke maatregelen gericht op het beheer van sediment
2. fysieke maatregelen gericht op het beheer van water
3. adaptatie
4. niets doen

Het project 'Deltas on the move' is uitgevoerd door Stroming en IVM, in het kader van Ruimte voor Klimaat en Leven met Water. De opdrachtgevers waren International Association of Dredging Companies (IADC) en Wereld Natuur Fonds.

report
Deltas on the move
I.o.v. Association of Dredging Companies (IADC) en Wereld Natuur Fonds
Auteurs
Jessica Reker, Alphons van Winden, Wim Braakhekke (Bureau Stroming), Jan Vermaat, Marieke Eleveld, Ron Janssen, Nils de Reus & Nancy Omzigt (IVM)
Jaar van uitgave