De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder

Het is mogelijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen met natuur, met als bijvangst het verhogen van de leefbaarheid. Dat is de conclusie van een nieuwe visie van WWF-NL en ARK Rewilding Nederland. Bureau Stroming schreef mee en leverde beelden om de visie te laten leven. En, nog meer goed nieuws, een natuurlijke oplossing is niet duurder.

Hoe?

  • In plaats van dijken versterken, verbreden en verhogen, zo veel mogelijk kiezen voor bredere waterkerende landschappen met dubbele dijken en getijdenparken zodat er ruimte komt voor meer natuur, recreatie en beleving.
  • Getijden terugbrengen op het Haringvliet en Hollands Diep zodat we de getijdennatuur herstellen en er weer sedimenttransport op gang komt, waarmee zowel de bestaande buitendijkse gebieden als de zone tussen de dubbele dijken, weer kan gaan meegroeien met de zeespiegelstijging.
  • Daartoe hulp bieden met een sedimentstrategie met bijvoorbeeld suppleties, want het natuurlijke systeem zal zelf niet overal genoeg sediment aanvoeren, vastleggen en/of op de juiste plek neerleggen.
  • De Nieuwe Waterweg natuurlijk laten verondiepen, gelijk oplopend met de trend dat havenactiviteiten zich al verplaatsen naar het westen, waardoor hoge waterstanden en zoutindringing worden gedempt en de getijdennatuur hier versterkt kan worden door getijdenparken in combinatie met natuurpositieve woonmilieus.
  • De zoetwaterinfrastructuur aanpassen op deze veranderingen en tegelijk robuuster en toekomstbestendiger te maken.

Denk mee!

De komende paar jaar willen WWF-NL en ARK Rewilding Nederland besluitvorming door de overheid op dit thema voeden met goede idee├źn en daarbij zo veel mogelijk mensen betrekken. Kijk hier voor de mogelijkheden om mee te doen.

 

report
Rijn- en Maasmonding (rapport)
Auteurs
Bas Roels (WWF), Esther Blom (ARK Natuurontwikkeling), Peter de Haan, Alphons van Winden, Gerard Litjens, Jos de Bijl (Bureau Stroming)
Jaar van uitgave