Meer IJsselmeer

Het IJsselmeeer zou een vogel- en vissenparadijs kunnen zijn. Maar daar is anno 2016 weinig van te merken. Het is nu vooral een grote, karakterloze plas die, afgezien van weidse vergezichten, weinig te bieden heeft. De natuurlijke rijkdom is maar een zeer flauwe afspiegeling van wat er achter de dijken in bijvoorbeeld de Oostvaarders- en Lepelaarplassen te vinden is. 

Meer leven

Een coalitie van natuurorganisaties heeft de handen ineengeslagen en een alomvattend, ambitieus en innovatief plan ontwikkeld om het leven terug te brengen in het IJsselmeer. Door land en water weer met elkaar verbinden, door de aanleg van groene oevers en met nieuwe riffen en eilanden. Zodat de voedselketen weer op gang komt, er veilige rust-, paai,- en broedplekken komen voor vissen en vogels en daarmee boeiende nieuwe bestemmingen om naartoe te varen.

Wervende beelden

In opdracht van Vogelbescherming Nederland ondersteunde Stroming de ontwikkeling van het plan. Als externe procesbegeleider en strategisch adviseur brachten we ideeën en partijen bij elkaar en zorgden we ervoor dat er een concreet en wervend plan ontstond – samen met ecologisch adviseur Sjoerd Dirksen, tekstschrijver Marja Nijesen en uiteraard de opdrachtgever. Ook produceerde Stroming een aantal wervende vogelvlucht beelden. 

report
Jaar van uitgave
impressions