Met open armen

In dit rapport komt het WNF - in samenwerking met Bureau Stroming - met een model voor een open Haringvliet. In het model maakt de dichte waterkering plaats voor dijken, met name klimaatdijken (extra breed) die meerdere functies vervullen en onmogelijk kunnen breken, bijvoorbeeld door hun heuvelachtige vorm. Essentieel in het model, is het herstel van de natuurlijke zoet-zout-verbinding, die de productiviteit van de zeearm sterk verhoogt door (onder andere) de toenemende voedselrijkdom van het water.

Haringvliet levert geld op

Het model is mede ontstaan op basis van een pilot-studie van de Wageningen Universiteit. Uit die studie blijkt dat wanneer het Haringvliet - nu een volledig afgesloten zeearm - een open verbinding krijgt met de Noordzee, dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro oplevert aan extra opbrengsten. De extra opbrengsten zijn onder meer afkomstig uit de verhoogde opname van fijnstof en stikstof, transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit en verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving.

report
Met open armen
In opdracht van: Wereld Natuur Fonds
Auteurs
A. van Winden, M. Tangelder, W. Braakhekke (Stroming), B. Geenen, A. Berkhuysen, E. Blom (WNF)
Jaar van uitgave
impressions