Carpathian opportunity

Het Donau en Karpaten Programma van WWF heeft Stroming gevraagd om een visie te ontwikkelen voor de Karpaten. Dit groene, wildernis hart van Europa heeft een enorme culturele en natuurlijke diversiteit. Tegelijkertijd is deze schoonheid Europa’s best bewaarde geheim.

Economie gebouwd op culturele en natuurlijke diversiteit

De visie voor de Karpaten schetst hoe het beste een ontwikkeling kan worden gestimuleerd waarbij bedrijvigheid zowel banen oplevert als een positief effect heeft op de natuur. Wanneer een economie wordt gebouwd op culturele en natuurlijke diversiteit is de kans dat deze diversiteit intact blijft veel groter dan bij de huidige richting van de ontwikkelingen. Onderdeel van WWF's initiatief is het onder de aandacht brengen van de Karpaten als een spannende regio met enorme mogelijkheden.

Veelomvattende aanpak

Om de natuurlijke mogelijkheid voor een duurzame ontwikkeling in de Karpaten te benutten is een brede, veelomvattende aanpak nodig, waarbij:

  • verschillende economische sectoren gezamenlijk werken naar een gedeeld doel;
  • financiële mechanismen de juiste ondernemingszin stimuleren;
  • een regionale focus stad en platteland koppelt.