Working with nature

De effecten van klimaatverandering zijn vandaag al zichtbaar, o.a. een stijgende zeespiegel, veranderingen in het neerslagpatroon, hogere piekafvoeren van rivieren, langere perioden van droogte en hogere temperaturen. Ook zijn er secundaire effecten, zoals veranderingen in het gedrag van vogels (o.a. vroeger broeden) en de verspreiding van een aantal groepen planten en insecten.

Preventie alleen is niet genoeg

Er wordt vooral aandacht besteed aan preventie: energiebesparing, CO2-opslag en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Dit is uiteraard belangrijk, maar het is niet genoeg. We zullen ons ook moeten voorbereiden op het omgaan met de effecten. In dit Stroming rapport - dat in opdracht van het Wereld Natuur Fonds is gemaakt - wordt gekeken naar water. Via water krijgen we namelijk op verschillende manieren te maken met de effecten van klimaatverandering. Denk aan meer regen, ernstigere droogte, grotere kans op overstromingen en verzilting.

Kansen pakken

De effecten zorgen voor problemen, maar ook voor veel kansen. Door met i.p.v. tegen de natuur te werken ontstaan veel kansen. Natuurlijke processen kunnen worden hersteld en bijdragen aan meer veiligheid. Daarnaast kan door te werken met de natuur de biodiversiteit profiteren, kan ruimte ontstaan voor recreatie en kunnen de werk- en leefomstandigheden in stedelijke en landelijke omgeving verbeteren. Werken met de natuur lost niet alle problemen op, maar biedt wel kansen en een realistische aanpak. We kunnen ons niet veroorloven deze niet te pakken.

report
Working with nature
I.o.v. het Wereld Natuur Fonds
Jaar van uitgave