Ruimtelijk kwaliteitskader Volkerak - Zoommeer

In tijden van extreem hoge afvoer op de rivieren zal op het Volkerak-Zoommeer tijdelijk water moeten worden geborgen. Deze hoogwaterdoelstelling komt uit het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Dit programma wil daarnaast ook een bijdrage leveren aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Stroming heeft in opdracht van  Rijkswaterstaat de mogelijkheden daarvoor verkend.

Rekening houden met cultuurhistorie en kernkwaliteiten

Het rapport geeft een groot aantal ontwerpvoorstellen. Deze handhaven of vergroten de veiligheid, geven een impuls aan recreatie, passen woningbouw in, verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de estuariene dynamiek en verbinden binnen- en buitendijks landschap. De voorstellen houden rekening met de cultuurhistorie en met de huidige kernkwaliteiten van het gebied.

report
Ruimtelijk Kwaliteitskader Volkerak – Zoommeer
I.o.v. Rijkswaterstaat, Projectbureau Waterberging Volkerak - Zoommeer
Auteurs
Alphons van Winden, Wim Braakhekke, Daphne Willems & Dirk Oomen
Jaar van uitgave
impressions