One Europe More Nature

Ruim 50 procent van de oppervlakte van Europa wordt gebruikt voor landbouw. In agrarisch gebied is echter een geruisloze revolutie gaande. Vooral boeren die extensief en kleinschalig werken kunnen de concurrentie met de wereldmarkt niet aan en worden meer en meer gedwongen hun bedrijf te beëindigen. Dit proces wordt versneld door de veranderingen in het Europese landbouwbeleid en ook door het toetreden van nieuwe lidstaten tot de EU.

Nieuwe vormen van landgebruik met perspectieven voor natuur en economie

Als een boer is gestopt kunnen er met zijn grond ruwweg twee dingen gebeuren. De beste gronden worden vaak gekocht door kapitaalkrachtiger collega’s die op schaalvergroting en intensivering uit zijn. Voor natuur en landschapswaarden blijft daar nauwelijks ruimte. De slechtere gronden blijven vaak braak liggen. Uiteindelijk ontstaan daar gesloten bossen. Het resultaat: 'digitale landschappen' (óf volledig open agrarisch productieland óf gesloten bos) waarin de ecologische rijkdom veel beperkter is dan in de halfopen landschappen die van nature in Europa voorkomen.

Het internationale Wereld Natuur Fonds heeft Bureau Stroming gevraagd voorstellen te ontwikkelen voor nieuwe vormen van landgebruik die perspectief bieden voor de natuur en ook economisch aantrekkelijk zijn.

WWF's Web of Life programma

One Europe, more nature is onderdeel van WWF's Web of Life programma. Het programma heeft de volgende doelstellingen: - het verbinden van bestaande natuur in een samenhangend netwerk van beschermde gebieden - het netwerk omringen door natuurrijk, duurzaam beheerd cultuurlandschap - partners vinden om dit te realiseren - een centralere rol voor goed geïnformeerde consumenten.

report
One Europe More Nature
I.o.v. het Wereld Natuur Fonds
Jaar van uitgave