Hoogtij voor laag Nederland

Volgens het KNMI houdt ongeveer 90% van de natuurrampen tegenwoordig verband met weer en water. Met een nieuwe ronde van pompen kopen en dijken bouwen komen we er in onze delta niet. WNF vindt dat het natuurlijker kan: waar dat ook maar enigszins mogelijk is meeveren en werken met de opbouwende krachten van de natuur zelf.

Naar een klimaatbestendige delta

De vraag is: wat is de aangewezen strategie om ook in de toekomst goed beschermd te zijn tegen overstromingen? Hoe en waar gaan we bouwen, hoe houden we scheepvaartroutes bevaarbaar, hoe bezorgen we planten en dieren de mogelijkheid om verschuivende klimaatgordels te volgen, hoe regelen we onze drinkwatervoorziening, waar is landbouw mogelijk, waar duurzame visserij?

In dit rapport brengt Stroming de maatschappelijke en natuurlijke dynamiek van de Nederlandse delta in kaart en geeft aan hoe het gebied klimaatbestendiger kan worden ingericht.

report
Hoogtij voor laag Nederland
WNF-rapport
Auteurs
Wim Braakhekke, Alphons van Winden, Gerard Litjens (Bureau Stroming) & Arjan Berkhuysen (Wereld Natuur Fonds)
Jaar van uitgave
impressions