Passend Bouwen

OPINIE: DOE MEE! LATEN WE BOUWEN IN HET GROEN

Onlangs was het weer volop in het nieuws, minister Olongren stelt dat er veel meer gebouwd moet worden om aan de landelijke vraag in de komende jaren te voldoen en noemt daarbij ook de randen van de stad. Daarbij komt onmiddellijk een oude polemiek naar boven, dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van de groene ruimte, want die is al zo schaars. Lees hier onze oproep.

De relatie tussen wonen en natuur is een haat-liefde verhouding. Liefde, omdat heel veel mensen graag buiten willen wonen in een mooi landschap. Haat, omdat het bouwen van nieuwe woningen in het groen bijna steevast op verzet kan rekenen. Zoveel zelfs, dat onze ruimtelijke ordening het op de meeste plekken bij voorbaat verbiedt.

Selffulfilling prophecy

De consequentie is dat mooi gelegen woningen schaars en daardoor duur zijn. Het leidt er ook toe dat nieuwe wijken zo compact worden opgezet – hoe minder groen we “opofferen” aan rood, hoe beter – dat ze onvoldoende kwaliteit krijgen. Daarmee het beeld bevestigend dat nieuwe woningen een aanslag betekenen op het landschap. Het is een zichzelf bevestigende voorspelling.

Rood als verrijking van groen

Deze brochure laat zien: het is goed mogelijk te bouwen in een open landschap op een manier die dat landschap verrijkt. Die verrijking heeft verschillende facetten. In de eerste plaats kunnen de woningen zo geplaatst en ontworpen worden dat de belevingswaarde van het landschap er op vooruit gaat. In de tweede plaats kan de opbrengst van de rode ontwikkeling – ook als die bescheiden is – gebruikt worden om monotone landschappen om te zetten in grootschalige natuurlandschappen met een hoge belevingswaarde. In overdrachtelijke zin wordt het landschap ook verrijkt: met nieuwe bewoners die zich met hun omgeving verbinden – met de natuur en de buurt.

report
I.o.v. InnovatieNetwerk
Auteurs
Dirk Oomen, Jeroen Helmer & Wim Braakhekke
Jaar van uitgave
impressions