Lobberden aan de Rijn

In 2001 presenteerde Rijkswaterstaat het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden met als doel een combinatie van rivierveiligheid, grootschalige riviergebonden natuur en - op bescheiden schaal - recreatie. Samenwerking Lobberdense Waard, bestaande uit regionale en landelijke industriezandproducenten, heeft Stroming ingeschakeld voor het ontwikkelen van een visie en inrichtingsplan voor de Lobberdense waard, een van de deelgebieden in de uiterwaarden van gemeente Rijnwaarden. Stroming bouwde daarnaast de website van de Lobberdense waard en adviseert de opdrachtgevers ten aanzien van strategie en communicatie.

report
Lobberden aan de Rijn
In opdracht van Centrale Industriezand Voorziening en A. Wezendonk Pannerden bv
Auteurs
Arnold van Kreveld & Gerard Litjens
Jaar van uitgave
impressions