Grensoverschrijdend natuur- en landschapspark

Tussen de gemeenten Gangelt, Onderbanken, Brunssum, Landgraaf, Übach-Palenberg en Geilenkirchen liggen het Roode Beek/Rodebach gebied (750 ha), de Teverener Heide  (450 ha) en de Brunssummerheide (600 ha), samen 1.800 ha. Deze drie grote natuurgebieden grenzen voor een deel ook aan de gemeente Heerlen en Selfkant. 

Rijk en toegankelijk

In de afgelopen jaren is in deze grote natuurgebieden veel geïnvesteerd om de kwaliteit van de natuur en de voorzieningen voor de bezoekers te vergroten. De natuur heeft daarvan geprofiteerd en de biodiversiteit is in alle drie de gebieden sterk toegenomen. Bezoekers weten de natuurgebieden te vinden om er te genieten van de natuur, het landschap en de rust.  

Flinke ambities

Maar er zijn nog volop potenties. Er is ruimte voor een groter en rijker natuurareaal, voor het toevoegen van toeristische kwaliteit, voor een betere ontsluiting en voor een sterkere marketing. De betrokken gemeenten en regio’s hebben dan ook de ambitie uitgesproken om de drie grote natuurgebieden nog verder te versterken en ze met elkaar en met andere natuurgebieden te verbinden. Hierdoor kan er een groot en zich onderscheidend natuur- en landschapspark in deze grensoverschrijdende regio ontstaan, het Heidenatuurpark.   
 
Aan Bureau Stroming is door Parkstad Limburg, mede namens de gemeenten, de Kreis Heinsberg en de Vereniging Natuurmonumenten, opdracht verleend om in samenwerking met een team van Nederlandse en Duitse experts, een masterplan op te stellen waarin deze ambitie in woord en beeld uiteen wordt gezet.   
 

report
Masterplan Heidenatuurpark
I.o.v. Parkstad Limburg, mede namens de gemeenten, de Kreis Heinsberg en de Vereniging Natuurmonumenten

Dit project is met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Interreg-programma IVa) mogelijk gemaakt
Jaar van uitgave
impressions