Bouwen aan nieuwe rivieren

Rivieren vormen al eeuwen een ruggegraat voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Mensen houden van rivieren, mensen profiteren van rivieren. Waarom zouden we ons laten beperken door het huidige aantal rivieren in Nederland? 
In ons land is behoefte aan wonen in het groen, ruimte voor natuur en recreatie - zowel op land als op het water, een duurzamer waterhuishouding en het tegengaan van de verrommeling van het landschap. Nieuwe Rivieren kunnen aan al deze wensen bijdragen.

Voorbeeldlocaties

In dit voorbeeldenboek is voor vier lokaties uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn van een Nieuwe Rivier. Het betreft nadrukkelijk geen dwingende plannen, maar inspirerende voorbeelden. 2 langs de IJssel (bij Zutphen en Veessen-Wapenveld), één langs de Rijn bij Arnhem en één langs de Maas bij Ooijen-Wanssum. Arnhem en Zutphen hebben een stedelijke invulling gekregen, de andere twee landelijk. InnovatieNetwerk en Stroming hebben i.s.m. Royal Haskoning, Stichting Milieu en Techniek en verschillende bureau’s en onafhankelijke deskundigen de voorbeelden getoetst aan de realiteit. Met als conclusie dat ze veilig, aantrekkelijk en betaalbaar zijn.

Hoe verder?

Het voorbeeldenboek is bedoeld om realisatie van het concept dichterbij te brengen. Op de plekken van de voorbeelden of elders. Want zonder Nieuwe Rivieren doen wij onszelf tekort.

report
Bouwen aan nieuwe rivieren
In opdracht van InnovatieNetwerk
Auteurs
Wim Braakhekke, Gerard Litjens, Alphons van Winden, Ans van Berkum en Hans Hillebrand
Jaar van uitgave
impressions