Bergen van water

Nederland voert als grootste delta van West-Europa een strijd tegen het water. Terwijl het land zakt en de zeespiegel stijgt proberen we met steeds hogere dijken en krachtigere pompen het water buiten te houden. Hoe lang op die manier de veiligheid kan worden gegarandeerd is een vraag die steeds prangender wordt, want de zeespiegel stijgt, het land zakt, er valt steeds meer regen en de piekafvoeren van de rivieren nemen toe. Iedere volgende (bijna)ramp maakt duidelijk dat de huidige aanpak niet de juiste is. Daarbij leiden niet alleen maatschappelijk functies onder deze maatregelen, maar worden ook tal van beperkingen opgelegd aan de natuur(ontwikkeling). Daarom heeft het Wereld Natuur Fonds Bureau Stroming gevraagd de natuurlijkere oplossingen in het stroomgebied in kaart te brengen.

Reductie risico op overstromingen

In het hele stroomgebied is het mogelijk om door een ander beheer het risico op ongewenste overstromingen tijdens hevige regenval en watertekort in periodes van droogte sterk te reduceren. In Bergen van water worden de verschillende mogelijkheden beschreven en geïllustreerd. De middelgebergten kunnen hun sponswerking terugkrijgen, onder meer door het herstel van hoogveen en waterberging in bredere dalen (zie ook bergen bij de bron). Langs de grote rivieren kan ruimte voor de rivieren worden gewonnen door delfstoffen te winnen en uiterwaarden hun natuurlijke functie terug te geven (zie ook Levende rivieren en Over winnen). In laaggelegen polders kan water worden geborgen door het boezemoppervlak weer te laten toenemen (zie ook Rijzende zomp). Zelfs in de stad en langs de kust is veel mogelijk als gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen (zie ook Meegroeien met de zee en KBR bij Antwerpen) . Niet alleen de veiligheid en de natuur profiteren. De aanpak is te combineren met maatschappelijke functies zoals drinkwaterwinning, waterzuivering, recreatie en wonen.

report
Bergen van water
WNF-rapport
Auteurs
Gerard Litjens, Wouter Helmer, Alphons van Winden & Willem Overmars
Jaar van uitgave
impressions