Natuurlijke wateropvang Toledo

Op 3 september 2023 zorgde hevige neerslag in centraal Spanje voor overstromingen in de omgeving van Toledo en Madrid. De verwacting is dat door klimaatverandering dit soort buien vaker gaan voorkomen. I.s.m. Wetlands International en Centro Ibérico de Restauración Fluvial analyseerde Stroming wat er gebeurde op 3 september. 

Analyse

In een quickscan zijn vier stroomgebieden die uitwateren op de rivier Tajo in de buurt van Toledo onder de loep genomen. Met data van lokale weerstations werd de neerslag geanalyseerd. Deze bepaalt namelijk voor een belangrijk deel het risico op overstromingen. De neerslag was tussen de 75 mm in het zuiden en 100 mm in het noorden. De intensiteit was ongeveer 40 mm/uur, met lokaal extreme neerslag (74-134 mm/uur) tussen 8 en 9 uur in de avond.

Ook werd gekeken naar historische kaarten. Duidelijk bleek dat nieuwe bebouwing op veel plekken op laagtes in het landschap is gesitueerd. Juist deze plekken zijn erg kwetsnaar voor overstromingen. 

oplossingen

Met een GIS-analyse is in beeld gebracht waar natuurlijke oplossingen mogelijk zijn. In alle vier stroomgebieden blijken er volop kansen te liggen, waaronder het vergroenen van dorpen, het opvangen van water dat afstroomt vanaf asfalt en de ontwikkeling van natuurlijke sponsgebieden in natuurlijke laagtes. Ook is het belangrijk om niet verder te bouwen op locaties die de meeste risico's bieden voor overstromingen. 

De resultaten zijn samengevat op een digitale website en toegelicht in een rapport. 

 

report
Quick scan natural water retention measures
for tributaries of Rio Tajo near Toledo
Jaar van uitgave