Rewet

Rewet staat voor 'REstoration of WETlands to minimise emissions and maximise carbon uptake'. Bureau Stroming is een van de 18 partners in dit 4-jarige EU-project. Naast technische en ecologische aspecten worden ook economische en sociale meegenomen.

Open Labs

Om breed praktijkervaring op te doen wordt er op zeven sterk van elkaar verschillende locaties in het veld gewerkt aan restoratie van wetlands. Bureau Stroming werkt samen met Wetlands International, WWF, Natagora en WWF aan OpenLab 5. Bij twee rivieren in de Ardennen (de BĂȘche en Emmels) worden maatregelen genomen om water langer vast te houden. De hydrologische en ecologische effecten worden de komende jaren nauwkeurig gemonitord. 

Meer informatie is te vinden op de site Natural sponges van Wetlands International (i.s.m. Bureau Stroming), die tot stand is gekomen met EU LIFE-financiering. 

report
Restoration and monitoringplan REWET Open Lab 5
Jaar van uitgave