Mergelpark Sint-Pietersberg

Op initiatief van ENCI/CBR ontwikkelde Stroming i.s.m. de Université de Liège een grensoverschrijdend perspectief voor Pietersberg en Jekerdal. In de eerste, verkennende fase werd onderzocht welke ruimtelijke ontwikkelingen er hier te verwachten zijn. Hiertoe werden gesprekken gevoerd met een groot aantal belanghebbenden (Belgische en Nederlandse overheden en organisaties op het gebied van natuur en recreatie). Uit de oriënterende gesprekken blijkt dat in de regio rond de Pietersberg voldoende kansen liggen om te komen tot een grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling. In de tweede fase, waarvan dit rapport het eindresultaat is, is een gebiedsvisie opgezet in de vorm van een Grand Design voor dit bijzondere landschap binnen de stedenring van Maastricht, Aken en Luik.

Hoge ecologische en landschappelijke rijkdom

De hoge ecologische en landschappelijke rijkdom biedt een goed vertrekpunt voor een verdere ontwikkeling en er zijn tal van economische en maatschappelijke belangen die beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De ontwikkeling van een Grand Design is door de geïnterviewden positief ontvangen. Als voordeel wordt gezien dat er een eenheid in ontwikkeling en beheer komt, wat de kwaliteit van de natuur en de beleving daarvan ten goede komt. Met deze integrale, grensoverschrijdende visie is het ook mogelijkheid om nieuwe geldstromen op gang te brengen. Aan de visie is een lijst met projectideeën toegevoegd, die door de verschillende samenwerkende partijen opgepakt kunnen worden.

report
Mergelpark Sint-Pietersberg
Een initiatief van Natuurpunt, La Division de la Nature et des Forets, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap, enci en cbr
Auteurs
Bureau Stroming bv
in samenwerking met Université de Liège (ULg)
Jaar van uitgave
impressions