Nieuwe Marken

De kwaliteit en toegankelijkheid van natuur en landschap verhogen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de vraag naar betaalbaar buiten wonen. Het concept Nieuwe Marken maakt dat realiteit.

Interesse in het zelf (helpen) realiseren van een Nieuwe Marke? Kijk dan hier

ruimtelijke kwaliteit

Door het bouwen van kleine aantallen woningen in lage dichtheden komen financiën beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe, toegankelijke en streekeigen natuurgebieden. Gebieden die duurzaam beheerd gaan worden door de nieuwe bewoners gezamenlijk. De ruimtelijke kwaliteit en de toegankelijkheid van het op veel plekken verrommelende landelijk gebied zullen hierdoor met sprongen vooruit gaan. Nieuwe Marken moeten voldoen aan 7 randvoorwaarden (zie rechts onder 'downloads'). 

Wonen in je eigen natuurgebied

Nieuwe Marken zijn financieel haalbaar en planologisch mogelijk. Ze maken wonen in je eigen natuurgebied betaalbaar. De totstandkoming is afhankelijk van:

  • locatie zonder speculatie, dus niet op ‘hete grond’
  • een of meer ontwikkelende partijen die verder kijken dan de grenzen van de kavels
  • bestuurlijk vertrouwen en lef
  • onweerstaanbaar aanbod voor de omgeving

Hoe verder?

De eerste Nieuwe Marke is sinds 2019 een feit (Peinder Mieden). Op een aantal andere locaties is er serieuze belangstelling in het concept. Stroming was betrokken bij het hele traject, van het 1e idee tot aan realisatie van de Peinder Mieden. Stroming beheerst dus het hele proces, met alles wat daarbij nodig is, zoals planschetsen, grondexploitatie en bijkomende juridische zaken. Mocht u meer willen weten of zelf een Nieuwe Marke willen (helpen) realiseren dan kunt u - na het zetten van de 1e stappen (zie rechts onder 'downloads') - contact met ons opnemen. 

meer BOUWEN IN HET GROEN

In de discussies over woningschaarste komt onmiddellijk een oude polemiek naar boven, dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van de groene ruimte, want die is al zo schaars. Deze Pavlov-kramp leidt tot dicht op elkaar bouwen en een groene ruimte die steeds minder beleefbaar wordt. Nieuwe Marken zijn een alternatief met louter winnaars. Lees hier onze oproep.

report
Nieuwe Marken
I.o.v. InnovatieNetwerk
Auteurs
Wim Braakhekke, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions