Doelmatig beheer van veilige riviernatuur

Het beheer van riviernatuur en de eisen die aan het uiterwaardbeheer worden gesteld om de hoogwaterveiligheid te waarborgen, vragen voortdurende afstemming. De natuur in de uiterwaarden mag er niet toe leiden dat er onveilige situaties gaan ontstaan doordat het water te veel wordt opgestuwd. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de uiterwaarden landschappelijk aantrekkelijk blijven en er ruimte is voor natuur die typisch is voor het rivierenlandschap. En dit alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Verkennende studie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Staatsbosbeheer heeft Stroming BV onderzocht in hoeverre het mogelijk is om het beheer van uiterwaarden doelmatiger te maken.

De verkennende studie toont aan dat het beheer van de uiterwaarden ten behoeve van riviernatuur en hoogwaterveiligheid goed samen kunnen gaan én dat er mogelijkheden zijn om dit beheer doelmatiger te maken. Daarvoor worden aanbevelingen gedaan.
 
De verkenning is vooral gebaseerd op het Rijnsysteem omdat daarvoor veel informatie snel beschikbaar kon worden gesteld.

report
Doelmatig beheer van veilige riviernatuur
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Staatsbosbeheer
Auteurs
Wim Braakhekke, Gerard Litjens, Alphons van Winden & Daphne Willems
Jaar van uitgave
Downloads