Benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering

Deze definitiestudie valt onder het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte en heeft als doel:

  1. het verzamelen van kennisvragen op het gebied van waterbeheer, planologie, economie, landschap en natuur
  2. het formeren van een samenwerkingsverband van organisaties die met gevolgen van klimaatverandering zullen worden geconfronteerd

De studie richt zich op het zuidelijke gedeelte van het Benedenrivierengebied. Er is uitgegaan van het W+-scenario van het KNMI. Er is gekozen voor een participatief proces met vertegenwoordigers van waterschap, landbouw, provincies en gemeentes, natuurbescherming, recreatie, drinkwaterwinning, (hoog)waterbeheer, beroepsvisserij, energievoorziening en onderzoeksinstituten.

De voor de verschillende sectoren belangrijkste onderzoeksvragen liggen op het gebied van verzilting. Hoe ver zal in de toekomst het zoute water vanuit de zee doordringen? Wat voor technische oplossingen zijn er en wat zijn van die oplossingen de kosten en baten? Verder was er veel interesse voor onderzoek naar:

  1. maatwerkoplossingen, voornamelijk op het gebied van stedelijke ontwikkelingen en veiligheid
  2. verdelingsscenario’s van het rivierwater over de verschillende takken
  3. de morfologie

Deltares zal in een vervolgtraject binnen het programma Kennis voor Klimaat met deze onderzoeksvragen aan de slag gaan.

report
Benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering
Uitgevoerd binnen het nationaal onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte
Auteurs
A. van Kreveld, A. van Winden (Stroming), A. te Linde (Deltares), G. Zwolsman (KWR Water), P. Jacobs (RWS), P. Souwerbren (Staatsbosbeheer), A. Gilbert (IVM)
Jaar van uitgave
impressions