Levende Rivieren

In 1992 lanceerde het Wereld Natuur Fonds een natuuroffensief met als doelstelling 200.000 hectare nieuwe natuur in 10 jaar. Gekozen werd voor natuurherstel langs de rivieren. Samen met Hydrobiologisch Adviesbureau Klink BV, het Waterloopkundig Laboratorium en Landmeetkundig bureau Meet schreef Bureau Stroming het invloedrijke plan Levende Rivieren.

Nevengeulen

Een belangrijke inspiratie voor Levende Rivieren was 'Plan Ooievaar' uit 1987. Plan Ooievaar betekende een waterscheiding voor de Nederlandse natuurbescherming. Het maakte duidelijk dat natuur niet alleen maar kwetsbaar was en beschermd diende te worden tegen verdere achteruitgang. De dynamische natuur langs de rivieren bleek een enorme veerkracht te hebben.

Het herstellen van nevengeulen staat centraal in Levende Rivieren. Ondiepe en afkalvende oevers en klinkhout in en langs het stromend water waren overal verdwenen. Evenals de in nevengeulen levende filteraars die veel voedsel uit het rivierwater halen en zorgen voor helder water en meer waterplanten.

Een lonkend perspectief

'In het hele Nederlandse rivierengebied kan de natuurlijke rivierbiotoop over een lengte van bijna 400 kilometer in nevengeulen worden hersteld', concludeert Levende Rivieren. Kleiwinning, herstructurering van de landbouw in de uiterwaarden en drinkwatervoorziening zijn enkele van de functies die zijn te combineren met het revitaliseren van de rivieren. Wie vandaag een stuk over de rivieren vaart komt onderweg veel nevengeulen en levende rivieren tegen. Weliswaar nog niet de lonkende 400 kilometer, maar zeker voldoende om te spreken van een geslaagd natuuroffensief.

Levende Rivieren was een belangrijke inspiratie voor het succesvolle Ruimte voor de Rivier-programma.

report
Levende Rivieren
In opdracht van: Wereld Natuur Fonds
Auteurs
Wouter Helmer, Gerard Litjens, Willem Overmars, Hermjan Barneveld, Alexander Klink, Henk Sterenburg, Ben Janssen
Jaar van uitgave