Agenda voor de IJsselvallei

Een integrale agenda ontwikkelen voor de IJssel, het gebied ter weerszijden daarvan en de beken die vandaar water afvoeren - dat is het doel van deze globale verkenning. Vereniging Natuurmonumenten heeft Bureau Stroming gevraagd om een bondige rapportage te maken die agenderend en inspirerend is voor partijen die betrokken (kunnen) zijn bij het herstel en behoud van het IJsseldal.

Herstel en behoud IJsseldal

Het rapport laat zien:

  • hoe de IJssel en haar zijbeken van nature functioneren;

  • welke verbindingen geblokkeerd zijn en weer tot leven kunnen worden gewekt;
  • welke partijen als partner of initiatiefnemer kunnen fungeren;
  • welke stappen als eerste kunnen worden gezet.

Aan het werk!

De IJssel is misschien wel de mooiste rivier van Nederland. Tegelijkertijd passeert ze bijna onopgemerkt het befaamde Nationaal Park Zuid Veluwezoom en zijn alle mondingen van zijbeken verstopt achter gemalen en sluizen. Er is behoefte aan het daadwerkelijk verknopen van de water- en de ecologische doelstellingen met de maatschappij. In het rapport worden mogelijke pilots geïdentificeerd; niet alleen om inhoudelijk doelen te realiseren maar ook om daarmee nieuwe ervaringen op de doen en nieuwe bondgenootschappen te smeden.

report
Agenda voor de IJsselvallei
In opdracht van Natuurmonumenten
Auteurs
Wim Braakhekke, Gerard Litjens & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions