Met Rotterdam in Zee

De monding van Rijn en Maas kan uitgroeien tot een natuurgebied van wereldklasse. Dit project laat zien hoe zo’n natuurgebied past in de totale ontwikkeling van de regio Rotterdam als wereldhaven en als gebied waar mensen graag willen wonen en recreëren. De Tweede Maasvlakte wordt daarbij niet zozeer gezien als een bedreiging, maar meer als een hefboom om de samenhang tussen stad, haven en natuur naar een hoger niveau op te krikken.

Hoe maak je een natuurgebied van wereldklasse 

  • De Tweede Maasvlakte die niet alleen nieuw land oplevert voor industrie en havenactiviteiten, maar ook voor recreatie en natuur, en die een gunstige invloed kan hebben op sediment- en waterstromen.
  • Een zeereservaat, waarin planten en dieren terugkeren die nu nog te lijden hebben van de intensieve, bodemberoerende visserij.
  • Verdere ontwikkeling van zeewerende duinen die behalve voor de veiligheid ook een functie hebben voor natuur, recreatie en nieuwe zoetwatervoorraden.
  • Het vergroten en aaneensluiten van natte en droge natuurgebieden, o.a. door gebruik te maken van economisch sterke functies, die ook baat hebben bij meer natuur (concept Nieuwe Marken).
  • Een zorgvuldige ontsluiting van natuurgebieden voor de miljoenen bewoners van de Rotterdamse regio. Om te laten zien dat dergelijke idee‘n al op korte termijn kunnen worden gerealiseerd, worden zeven uitwerkingen gegeven, waaronder de ontwikkeling van een zeereservaat, het "Noorderstrand", "Nieuwe Marken" en "Brielle aan Zee".

Sinds het verschijnen van "Met Rotterdam in zee" is Stroming actief in de regio. Onder andere in Hoogvliet, Vlaardingen (Broekpolder) en IJsselmonde.

impressions