Ruimte voor Levende Rivieren

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht.  Bureau Stroming schreef dit invloedrijke plan samen met Hydrobiologisch Adviesbureau Klink BV, het Waterloopkundig Laboratorium en Landmeetkundig bureau Meet. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning. 

rivieren en klimaat

Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe visie Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu. Het is een visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied. Bureau Stroming schreef ook aan dit plan mee.

Deze nieuwe visie is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

enthousiasme 

27 november 2019: Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&M) was aanwezig bij de lancering van Uimte voor Levende Rivieren. Zij was oprecht enthousiast over het ambitieuze plan, dat ingaat op de nog altijd slechte kwaliteit van de onderwaternatuur in het rivierengebied en de kansen voor trekvissen. De rivieren staan hiermee, na het afgeronde Ruimte voor de Rivierproject, opnieuw op de kaart.

De minister wil graag gebruik maken van de denkkracht bij de natuurorganisaties voor oplossingen voor het vraagstuk van de bodemerosie in de Waal, binnen het project Integraal Rivier Management. Zij is onder de indruk van de samenwerking met de bondgenoten uit het bedrijfsleven, de scheepvaartsector, de delfstoffenwinners en recreatiepartijen. En ziet nieuw elan om dijkversterkingen te combineren met kleiwinningen in de uiterwaarden. Kortom er lijkt veel werk aan de winkel, met zowel beproefde recepten als nieuwe menu’s. 

Manifest

Met de lancering van het 'Manifest Ruimte voor Levende Rivieren' in november 2023 doet een coalitie van 13 partijen waaronder de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland en Natuurmonumenten een dringende oproep aan de politiek om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het gebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas. In het manifest zijn verschillende illustraties van Bureau Stroming te vinden. 

 

report
Visie Ruimte voor Levende Rivieren
Auteurs
Bart Beekers, Michiel van den Bergh, Wim Braakhekke, Kirsten Haanraads, Gerard Litjens, Roelof van Loenen Martinet, Caroline van de Mark, Els Otterman, Jacomijn Pluimers, Jos Rademakers, Bart Reeze, Marjolein Sterk, Twan Teunissen, Daphne Willems & Alphons van Winden.
Jaar van uitgave
impressions