Volkerak: het mooiste van twee werelden

Natuurmonumenten vindt dat de Nederlandse natuur en samenleving zich geen met groene algensoep vervuilde meren kan veroorloven. Door te investeren in een schoon en zout Volkerak met enig getij kunnen de huidige problemen worden opgelost en nieuwe kansen worden gepakt.

Vrij denken

Natuurmonumenten heeft Stroming gevraagd om samen met deelnemers uit de natuurorganisaties, de overheid en de recreatieve sector in een tweetal workshops te bekijken wie allemaal kunnen profiteren van een schoon en zout Volkerak. De workshops zijn gefaciliteerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor het jaar 2025 zijn aansprekende visies bedacht en besproken voor dit grensvlak van stad en natuur en van kust en rivieren.

Schouders eronder!

De verwachte ontwikkeling in de regio voor wonen, werken en recreëren kan worden benut als hefboom om ook de ruimte voor natuur en de kwaliteit voor het landschap te vergroten. De discussies hebben geleid tot een aansprekende visies (zie rechts onder ‘impressies’). Natuurmonumenten wil graag met andere betrokkenen het Volkerak en de wijde omgeving een stevige impuls geven.

report
Volkerak: het mooiste van twee werelden
In opdracht van Natuurmonumenten
Auteurs
Arnold van Kreveld & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions