Water naar de zee

Nederland is een waterland. Toch is er soms sprake van waterschaarste. Hoe dat kan? We gebruiken een groot deel van ons rivierwater om zout zeewater buiten te houden. Zout water mag in geen geval het inlaatpunt voor het Groene Hart bereiken. Logisch, maar er is een betere manier om dit doel te bereiken. Het inlaatpunt naar het oosten verplaatsen. Dit is de oplossing die wordt gegeven en beschreven in Water naar de zee. Het aanpassen van inlaatpunten en waterlopen biedt bovendien prachtige kansen voor (de zoetwatervoorziening en waterveiligheid van) het IJsselmeer en de Zuidwestelijke Delta. 

Deltaprogramma

De overheid onderzoekt in het Deltaprogramma hoe het waterbeheer in Nederland klimaatbestendiger kan worden. De zoetwatervoorziening van ons land, en zeker ook die van het Groene Hart, is hierbij een van de belangrijke vraagstukken. In Water naar de zee pleit het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, voor het starten van onderzoek naar kansrijke scenario’s. Het verplaatsen van het inlaatpunt voor het Groene Hart maakt opeens veel mogelijk. De watervoorziening wordt een stuk robuuster en er komt water vrij dat is te gebruiken voor andere toepassingen en in tijden van droogte.

report
Water naar de zee
WNF rapport i.s.m. Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
Auteurs
Stroming: Wim Braakhekke, Alphons van Winden & Gerard Litjens
WNF: Esther Blom & Marius Brants
Jaar van uitgave
impressions