Levende rivieren in Europa

In Europa verkeert 60% van alle rivieren in slechte gezondheid, wat leidt tot ernstige maatschappelijke uitdagingen en een indrukwekkende achteruitgang van de biodiversiteit. Met behulp van een continentale aanpak probeert WWF's Living European Rivers Initiative de Europese rivieren en de sociaaleconomische voordelen die ze opleveren te herstellen door middel van ‘Nature-based Solutions’: op de natuur gebaseerde oplossingen. Zo kan de natuur helpen om weerbaarheid op te bouwen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen (door ruimte te creëren voor de rivier), droogte (door de sponscapaciteit te herstellen) en stormen (golfbrekende vegetatie).

Oplossing per uitdaging

Bureau Stroming ondersteunt LER bij het in kaart brengen waar en hoe Nature-based Solutions kunnen helpen, aan de hand van een 4-stappenaanpak: 

1. Identificeer de maatschappelijke uitdagingen die je wilt aanpakken: wat is precies het probleem? Waar en wanneer?
2. Ken je riviersysteem op het niveau van het hele stroomgebied: hydrologie, meteorologie, morfologie, bodem en landgebruik: wat zijn de opties om het natuurlijke systeem als oplossing te laten functioneren? 
3. Wie zijn je potentiële (onverwachte) bondgenoten? Dit hangt samen met de benoemde maatschappelijke uitdagingen
4. Op basis van 1, 2 en 3: wat voor soort Nature-based Solution kan hier werken, en waar in het systeem moet het worden geplaatst? 

Projectidentificatie 

Met deze aanpak creëren we samen een pijplijn van goed ontworpen projecten, klaar om te worden gefinancierd door bijvoorbeeld de EIB. Deze aanpak wordt eerst getest in de rivier de Po, Italië in de delta bij Venetië. De belangrijkste uitdagingen hier betreffen de landbouwsector en de natuur: droogte (gebrek aan irrigatiewater) en een zinkende delta (zoutindringing die gewassen aantast). Oplossingen zullen naar verwachting deels hoger in het systeem worden gevonden, waar het landschap (regen)water kan opslaan om de basis afvoer van de rivier in de zomer veilig te stellen, en sediment kan aanvoeren om de zinksnelheid van de delta te vertragen.