Realisatieprogramma Eems Dollard Unterems

Deze visie kwam tot stand op initiatief van Waddenvereniging en Groninger Landschap, in nauwe samenwerking met de Duitse natuurbeschermingscollega’s WWF Duitsland, BUND Niedersachsen en NABU Niedersachsen. Uitgangspunt is een realisatieprogramma waarin natuur en economie samen profiteren van investeringen. Leidend tot een groene groei, met meer welvaart, een betere klimaatbestendigheid en bovenal meer natuur.

Actie is nodig, want de Eems verkeert al jaren in diepe moeilijkheden (zie ook de tabel onder ‘impressies’). Door ingrepen in de rivierdelta is het gebied uit balans. Dit manifesteert zich o.a. door troebel water, zuurstofloosheid in de Unterems, abrupte zoetzoutovergangen en steeds hogere en minder veilige vloedstanden en stroomsnelheden.

Snelle winst

Aan bureau Stroming is gevraagd een ontwikkelingsschets voor het gebied te maken en maatregelen voor te stellen die op korte termijn bijdragen aan de verbetering van de ecologische situatie. 
Voorstellen voor langere termijn horen nadrukkelijk niet bij de opdracht.                                                                                  

De focus ligt op projecten die op korte termijn kunnen starten en die ter inspiratie of als pilots dienen voor een volledig ecosysteemherstel. De studie bevat voorstellen voor de komende tien jaar. Er is zowel gelet op de technische kant van de zaak als op de maatschappelijke en de economische perspectieven.

3 lijnen

Op de kortst mogelijke termijn is concrete actie nodig langs de volgende 3 lijnen:

1. Projecten primair gericht op ecologisch herstel.
2. Projecten met een ander primair doel maar wel mede gericht op ecologisch herstel.
3. Projecten die de betrokkenheid van mensen bij het gebied vergroten.

report
Eems Dollard Unterems realisatieprogramma
Op initiatief van Waddenvereniging en Groninger Landschap, in nauwe samenwerking met de Duitse natuurbeschermingscollega’s WWF Duitsland, BUND Niedersachsen en NABU Niedersachsen
Auteurs
Gerard Litjens, Wim Braakhekke & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions