RijnCorridor

De Rijn heeft twee bronnen. Allereerst gletsjers in het hooggebergte. Daarnaast regen die langzaam via de bodem en moerassen zich verzameld in beekjes en tenslotte de rivier voedt. Beide bronnen staan onder druk. Door de klimaatverandering zijn de temperaturen hoger en worden gletsjers kleiner. Het broeikaseffect heeft ook effect op regenval. Daar komt bij dat het middelgebergte stevig wordt gedraineerd, waardoor de bodem water minder lang kan vasthouden. Het gevolg van deze processen is meer gevaarlijke hoogwaters in de winter en ernstigere droogte in de zomer. 

De Rijn veilig stellen 

Rijn Corridor is een initiatief dat er op is gericht het hydrologische, ecologische, economische en sociale belang van de Rijn in de toekomst veilig te stellen en te versterken. Centraal staat het herstel van natuurlijke processen. Om herstel te bevorderen zullen nieuwe, sterke en duurzame verbanden tussen de rivier, mensen en economieën moeten worden gesmeed. Rijn Corridor richt zich op het hele stroomgebied van de Rijn, van de bron tot aan de monding. 

Goed voor de economie 

Rijn Corridor laat zien dat het herstel van natuurlijke processen ook vanuit economisch oogpunt erg verstandig is. Zo zou het wel eens een duurdere en minder structurele oplossing kunnen zijn om in Nederland meer dijken te bouwen i.p.v. de sponswerking van bodems in het middelgebergte te herstellen. Met als extra positief effect dat een herstelde sponswerking ook nog eens meer water nalevert in droge periodes. Cruciaal in een periode waarin drogere periodes in de zomer toenemen. Andere Rijn Corridor ‘business pilots’ waarbij het herstel van natuurlijke processen en economie elkaar versterken zijn bosbouw, natuurlijke koeling en filtering van lucht in steden, grondstoffenwinning en recreatie.

Internationale samenwerking

Rijn Corridor is een initiatief van de volgende organisaties: de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (m.n. Natuurmonumenten, SBB en WNF), Institute for Geography and Geoecology (Department WWF-Institute for Floodplain Ecology), Platform Biodiversity Ecosystems and Economy, BUND AG Rhein / Rheinland-Pfalz, Aqua Viva – Rheinaubund en WWF Zwitserland.

report
A Green Rhine Corridor
Met bijdragen van Esther Blom (WWF Netherlands), Ruedi Bösiger (WWF Switzerland), Christian Damm (Institute for Geography and Geoecology), Bianca Goll and Heinz Schlaphohl (BUND / Rhine Working Group), Benjamin Leimgruber (Aqua Viva – Rheinaubund), Hans Sluiter (Staatsbosbeheer), Paul Vertegaal (Natuurmonumenten), Erik van Zadelhoff (Platform Biodoversity Ecosystems and Economy) and Wim Braakhekke, Gerard Litjens, Daphne Willems & Alphons van Winden (all Stroming).
Auteurs
Arnold van Kreveld
Jaar van uitgave
impressions