Zeespiegelstijging bedreigt Sundarbans

De Sundarbans in India, het grootste mangrovebos van de wereld, kampt met erosie door zeespiegelstijging. Stroming heeft WWF India in het kader van haar visie op de toekomst van dit gebied geadviseerd over de mogelijkheden. Duurzame ontwikkeling, mits een geïntegreerde aanpak wordt gevolgd, biedt kansen en oplossingen voor het gebied die zowel de natuur als de mens (4,5 miljoen bewoners!) ten goede komen.

Unieke eigenschappen benadrukken en flexibele transition zone instellen

Het advies van Stroming is om in de visie de unieke eigenschappen van het gebied (dat ook als belangrijk tijgerreservaat dienst doet) nadrukkelijk te benoemen en een flexibele transition zone in te stellen in de meest kwetsbare landbouwgebieden. Dit kan door de kades/dijkjes (die nu strak meestal langs de waterwegen liggen) verder terug te leggen, en op de buitengedijkte grond mangrovebossen te laten ontstaan. Dit remt de golfwerking, geeft de dijken een stevigere ondergrond en levert ruimte voor de natuur en natuurlijke processen.

Samenwerken met lokale bevolking

De lokale bevolking kan de transition zone gebruiken voor hout, honing, vis, kleiwinning en de aanleg van passende toeristische voorzieningen (op palen/terpen of drijvend). Ook kan de lokale bevolking meer worden betrokken bij het ontwerp en management van de dijken, dat nu vanuit de centrale overheid wordt aangelegd en onderhouden. De transition zone zal per eiland verschillen, afhankelijk van de lokale situatie en behoeften. Een aanvullende kans ligt in de nabijheid van miljoenenstad Kolkata (Calcutta). Door de stedelingen meer te betrekken worden draagvlak en financiële middelen gecreëerd.

Het advies dat Stroming heeft uitgebracht zal verwerkt worden in de visie die WWF India voor het gebied opstelt. Eind juni 2010 wordt deze visie besproken met onder andere de Indiase minister van natuur.

report
Klimaatbuffer Sundarbans
I.o.v. WWF India
Auteurs
Daphne Willems, Alphons van Winden & Gerard Litjens
Jaar van uitgave
impressions