Klimaatbufferkansen IJsselmonde-Stadshavens

In deze brochure schetst Bureau Stroming in opdracht van ARK Natuurontwikkeling (ARK) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) een visie op en ambitie voor het gebied IJsselmonde-Stadshavens. Die ambitie is om het eiland IJsselmonde - omsloten door de Oude en de Nieuwe Maas - klimaatbestendiger te maken. Klimaatbestendigheid en de realisatie van ruimte voor natuur en natuurbeleving gaan in deze visie hand in hand.

Natuur als bondgenoot in klimaatadaptatie

De problematiek in delta’s wereldwijd is vaak dezelfde: toenemende zeespiegelstijging, meer hoog water op de rivier en heftiger regenbuien. Maar ook meer dagen met zeer lage afvoer, langere periodes zonder neerslag en steeds meer verzilting. Het WNF werkt in verschillende deltagebieden aan oplossingen voor deze problematiek. Het kiest daarbij steeds voor een benadering die niet focust op technische maatregelen, maar inzet op het herstellen van natuurlijke veerkracht. ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ zijn daarbij het sleutelwoord.

Visie en theorie in de praktijk

Om in de praktijk te laten zien, hoe visie en theorie in IJsselmonde uitpakken, start ARK met de uitvoering van twee voorbeeldprojecten: in de Zuidpolder en in de Koedoodzone. Dit doet ze in samenwerking met onder andere de betrokken gemeentes en het waterschap Hollandse Delta.

report
I.o.v. ARK
Auteurs
Carlein Maka, Dirk Oomen, Peter Veldt & Gerard Litjens (eindredactie)
Jaar van uitgave
impressions