Circulaire landschappen

In deze visie, in de vorm van een essay, geven we aan op welke wijze de crisis in landelijke gebieden kan worden aangepakt. Op dit vlak wordt enorm veel nagedacht en zijn er veel spannende nieuwe initiatieven. Toch menen wij vanuit Stroming een bijdrage te kunnen leveren.

innovatieve gebiedsontwikkeling

Wij pleiten voor de ontwikkeling van circulaire landschappen – een innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling. Dat laatste, gebiedsontwikkeling als instrument om landschap, natuur en economie in samenhang op een hoger plan te brengen, is een aanpak waar Stroming ruim 25 jaar ervaring mee heeft.

Kiezen voor een circulair landschap is kiezen voor een nieuw soort ruilverkaveling. Dat kan ook. De ruimte, in concreto de hectares, voor veranderingen is beschikbaar. Hier ligt een grote kans die nu onzichtbaar blijft, en dus ook niet wordt benut. Met een lichte interventie op de grondmarkt, door gebruik van een instrument dat al voor andere doelen wordt ingezet, kan deze kans worden verzilverd.

betaalbaarheid

We kijken ook naar de betaalbaarheid van circulaire landschappen. Ook hier ligt geen probleem, omdat we deze uitdaging aanvliegen vanuit het niveau van het landschap. Op dat niveau is er in circulaire landschappen een economische mix van financieel meer en minder sterke functies, waarbij er goede mogelijkheden zijn – de instrumenten daarvoor worden al worden gebruikt! – om sterke functies mee te laten betalen aan transities.

Nieuwsgierig geworden? Lees het essay. Wij zoeken het gesprek over onze aanpak, partners en bovenal een locatie om aan de slag te gaan.

report
Circulaire landschappen (essay)
Auteurs
Wim Braakhekke, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens, Bart Reeze & Alphons van Winden
Jaar van uitgave