Water en vogels in Nederland

In nauwe samenwerking met Vogelbescherming werd ‘Een visie op water en vogels in Nederland’ geschreven en vorm gegeven. De belangrijkste boodschap is dat er grote voordelen zijn voor vogels, natuur en mens als we in Nederland water meer ruimte geven. Dat vogels snel kunnen profiteren is te zien aan de grote zilverreiger. Deze prachtige soort verdween uit Nederland aan het eind van de 18e eeuw en keerde terug in 1978. Ze profiteren volop van nieuwe, natte natuurgebieden en zijn door hun zichtbaarheid geweldige ambassadeurs.

Voordelen natte natuur

In de brochure wordt ook uitgebreid stil gestaan bij de vele voordelen van natte natuur voor de mens. Zoals meer veiligheid, prachtige plekken om aan te wonen of in te ontspannen en buffering van de effecten van klimaatverandering.

De brochure is gestuurd aan alle lijsttrekkers tijdens de waterschapsverkiezingen van eind 2008 en beschikbaar voor belangstellenden.

report
Waterrijk, vogelrijk, kansrijk
I.o.v. Vogelbescherming Nederland
Auteurs
Arnold van Kreveld, Gerard Litjens (Stroming), Bernd de Bruijn (Vogelbescherming)
Jaar van uitgave