Getijdenpark Brienenoord - De Esch

De gemeente Rotterdam en het Wereldnatuurfonds (WNF) willen langs de Nieuwe Maas het Getijdenpark Brienenoord - De Esch  realiseren. Het doel is om hier de getijdennatuur te herstellen en beleefbaar te maken voor de Rotterdammers. Vanaf de Boompjes is het straks maar een klein eindje fietsen naar de rivierjungle op het eiland van Brienenoord en De Esch waar in het voorjaar de zalmen en zeeforellen langs zwemmen onderweg naar de heldere bergbeken bovenstrooms.

Zachte oevers en publieke toegankelijkheid

De Maas bevat veel harde oevers en dat moet worden aangepast. Bij het Eiland van Brienenoord en polder De Esch liggen kansen om de oevers te verzachten en het getijdenmilieu uit te breiden. Omdat dit gebied dicht bij de stad ligt, zijn hier mogelijkheden om de publieke toegankelijkheid te vergroten en de natuur in de stad beleefbaar te maken.


Beter voor mens en dier

Voor dit rapport hebben Stroming en De Urbanisten in opdracht van WNF/ARK en de gemeente Rotterdam een systeemanalyse gemaakt  van de getijdenrivier. Ook hebben zij samen met relevante stakeholders verkend hoe deze stedelijke rivieroevers beter kunnen worden ingericht voor mens en dier. Getijdenpark Brienenoord -De Esch is een uitwerking van het programma de Rivier als Getijdenpark.

Project van start

Maart 2017 melden de vier initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling: ‘Alle seinen staan op groen om getijdenpark Eiland van Brienenoord te realiseren’. De uitvoering van het getijdenpark is gepland begin 2019 met als belangrijkste ingreep het maken van een riviergeul over de lengte van het eiland.

report
Getijdenpark Brienenoord - De Esch
In opdracht van WNF/ARK en Stadsregio Rotterdam
Auteurs
De Urbanisten: Florian Boer, Dirk van Peijpe, Auke Wissing & Eduardo Marin
Stroming: Gerard Litjens, Alphons van Winden & Peter Veldt
Jaar van uitgave
impressions